Przeglądy budowlane Głogów Przegląd, Powiat Głogowski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy szybko i fachowo.67-200 Rzezczypospolitej 21 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Głogów. Przeglądy roczne Głogów, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Głogów, ekspertyzy Rafael Górka Starosta.dgl@powiatypolskie.pl starosta.dgl@powiatypolskie.pl dolnośląskie 76 7282817

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Głogów
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Głogów
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Głogów
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Głogów
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Głogów

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Głogów
kontrole techniczne budynków Głogów

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Głogów Portal Głogów Miasto Głogów Przeglądy techniczne Głogów Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku